Qumak-Sekom w Centrum Nauki Kopernik

12 sierpnia, 2009

Zarząd firmy podpisał aneksu do umowy zawartej z Warbud w 2008 r. Rozszerzono w nim zakres prac określonych umową, co spowodowało wzrost wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji umowy o kwotę 108 tys. zł do prawie 22 mln zł.

No Comments

Comments are closed.